Aktualne novice

petek, 13.11.2015

V zloženki, pripravljeni v sklopu obveščanja javnosti o projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, ki je izšla konec oktobra in so jo prejela gospodinjstva ter pravne osebe v sodelujočih občinah sistema B, je prišlo do napake. Pod imenom župana Občine Cankova smo pomotoma objavili izjavo župana Mestne občine Murska Sobota. Tako županoma navedenih občin kot prejemnikom zloženke se za napako iskreno opravičujemo.

Pravilni izjavi županov o projektu sta naslednji:

Drago Vogrinčič, župan Občine Cankova
»Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja ocenjujem kot »projekt stoletja«, ne samo za občino Cankova, ampak za vso Goričko in širše. S tem namreč uresničujemo ustavno človekovo pravico do zdrave pitne vode, kar je dolžnost in obveza tako občine kot države. Zadovoljen sem, da bo po desetih letih trdega dela priprave projektov in sodelovanja s pomurskimi občinami izvedba projekta zagotovila sedanjim in bodočim generacijam oskrbo s kakovostno vodo.«

Dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota
»Oskrba prebivalcev z zdravo pitno vodo je ena izmed najpomembnejših nalog občine kot tudi države. Zato je bilo potrebno izgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo, ki je bila na določenih odsekih dotrajana ali pa je sploh ni bilo. Zagotoviti je bilo potrebno tudi zadostno kapaciteto in kvaliteto vode na  vodnih virih. Ker je glavno črpališče na Sistemu B črpališče v Krogu, je zelo pomembno, da se zagotovi zadostna količina zdrave pitne vode na tem vodnem viru in  se ga ustrezno zavaruje. Občina zagotavlja osnovne pogoje za bivanje ljudi in razvoj gospodarstva. Z urejenim vodovodnim omrežjem bo tako bivanje v občini kvalitetnejše, pozitiven učinek pa vidim tudi pri celotnem gospodarskem razvoju občine.«

Zloženka je dostopna na povezavi
(http://www.pomurskivodovod-sistemb.si/sites/default/files/files/JN_Grad_zlozenka_1.pdf