Občina Gornji Petrovci izpostavlja velik pomen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B

petek, 23.10.2015

Gornji Petrovci, 23. oktober 2015 –  V občini Gornji Petrovci so zelo zadovoljni z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, saj ta občanom prinaša kakovostno oskrbo s pitno vodo.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B«, so poleg nosilne občine Grad, občine Gornji Petrovci, Beltinci, Cankova, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber je ob zaključku projekta poudaril: »Izvedba tega projekta je za našo občino zelo pomembna, saj smo s tem vsa gospodinjstva v naši občini oskrbeli z zdravo pitno vodo, kar dviguje kakovost življenja občanov. Z izvedbo projekta smo zelo zadovoljni, saj je vse potekalo v skladu z dogovori. Prav tako pa smo dobro sodelovali s sosednjimi občinami.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84