Ob zaključku projekta postavili spominske table

petek, 30.10.2015

Grad, 30. oktober 2015 – Oskrba s pitno vodo Pomurja – B, skupen projekt pomurskih 12 občin, se zaključuje konec oktobra. Ob tej priložnosti so na lokacijah zgrajenih tras vodovodnega sistema, v vseh sodelujočih občinah, postavili razlagalne oziroma spominske table.

Table, postavljene ob pridobitvi uporabnih dovoljenj za novozgrajene transportne, primarne in sekundarne cevovode ter pripadajoče objekte, bodo prebivalce sodelujočih občin še nekaj časa spominjale na vložen trud, delo in sredstva, ki so jih za realizacijo projekta prispevali Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine Sistema B. To je bila naložba v kakovost življenja prebivalcev pomurskih občin in razvoj regije, saj je po novem 57.516 prebivalcev zanesljivo oskrbljenih z kakovostno pitno vodo.

Vrednost skupnega projekta je bila 49.549.480 EUR in njegova realizacija ne bi bila mogoča brez finančnega sodelovanje vseh naštetih. Projekt je bil  iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije sofinanciran v višini 28.529.129 EUR, iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Vodnega sklada v višini 9.826.338 EUR in iz sredstev sodelujočih občin Sistema B v višini 11.194.015 EUR.

Mnoge dolgoročne pozitivne učinke izvedbe projekta bodo čutile sedanje in prihodnje generacije prebivalcev na območjih občin Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84