Pridobitve v Beltincih, Murski Soboti in Tišini v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

četrtek, 29.10.2015

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Beltinci, Murska Sobota in Tišina je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

V občini Beltinci so z izgradnjo novega vodovodnega stolpa povečali kapaciteto vodohrana s 100 na kar 400 m3, s čimer so prebivalci občine pridobili večjo zalogo vode, pa tudi višji pritisk v vodovodnem omrežju. V Beltincih so izgradili tudi primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 2.542 metrov, sekundarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 3.726 metrov in transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 1.186 metrov.

V občini Murska Sobota so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 723 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 8.419 metrov in v celoti rekonstruirali stolpni vodohran Murska Sobota. Uredili so tudi vodni vir Krog, ki predstavlja glavno črpališče vode na celotnem Sistemu B.

V občini Tišina so izgradili primarno vodovodno omrežje v skupni dolžini 6.390 metrov, transportno vodovodno omrežje v skupni dolžini 4.006 metrov, celotno črpališče Tropovci in izvedli rekonstrukcijo vodnega vira Črnske meje. Z izvedbo projekta so tako zagotovili varno oskrbo s pitno vodo za del občanov, za preostali del pa je predvidena ureditev znotraj druge faze projekta.

Gradbena dela na Sklopu 1 so bila v celoti zaključena konec julija, avgusta pa so opravili še primopredajo opravljenih del. Gradnjo so izvedli Gorenje projekt, d.o.o., Velenje, s partnerjema Mariborski vodovod JP, d.d., Maribor, in Esotech, d.d., Velenje.

Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84