Pridobitve v občinah Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci v sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda – Sistem B

četrtek, 29.10.2015

Grad, 29. oktober 2015 – Gradnja vodovodnega sistema v občinah Gornji Petrovci, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci je del skupnega projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B. Izvedba projekta vzpostavlja enovit sistem oskrbe s pitno vodo in izboljšanje kakovosti pitne vode za prebivalce vseh sodelujočih občin.

V občini Gornji Petrovci so izgradili vodohran in črpališče Panovci, vodohran Pindža, vodovod Kančevci – Panovci – Križevci, Križevci – Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (meja z Občino Šalovci) – Križevci – vodohran Križevci ter sekundarno vodovodno omrežje
v skupni dolžini 27.261 m.

V občini Hodoš so izgradili vodovod Hodoš – meja z občino Šalovci ter vodovod Mladinski dom.

V občini Moravske Toplice so izgradili vodohran in črpališče Bogojina, vodohran in črpališče Suhi vrh, vodohran in črpališče Vučja Gomila, črpališče Sebeborci in črpališče Andrejci ter rekonstruirali črpališče Moravske Toplice. Prav tako so na območju Moravskih Toplic izgradili vodovod Suhi vrh, Andrejci, Sebeborci – Bedenik, Bogojina – Vučja Gomila, Berkovci – Središče, Suhi vrh – Prosenjakovci, Andrejci – Ivanovci – Fokovci – Kančevci, Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

V občini Šalovci so izgradili vodovod Šalovci – Hodoš, vodovodno omrežje Dolenci in Budinci ter vodohran Dolenci in črpališča.

Gradbena dela na Sklopu 3 je izvedlo podjetje IMP, d.d., Ljubljana, s partnerjem PRO ADRIA, d.o.o., Ljubljana. Projekt izgradnje vodovoda so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad in sodelujoče občine Sistema B. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84