Varna in trajna oskrba s kakovostno pitno vodo tudi za del prebivalcev občine Tišina

petek, 23.10.2015

Tišina, 23. oktober 2015 –  V občini Tišina so zadovoljni z izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« in si želijo nadaljnjega uspešnega sodelovanja s pomurskimi občinami za zagotovitev kakovostne pitne vode tudi za tiste prebivalce, ki jih prva faza projekta ni zajela.

Investitorji projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« so poleg nosilne občine Grad, občine Tišina, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci in Šalovci. Z zaključkom so bili izpolnjeni primarni cilji projekta, izboljšanje kakovostne pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistem B, ki so že bili priključeni na obstoječi vodovodni sistem. Na novo je bilo vključenih še 10.180 prebivalcev. V okviru projekta so bili zgrajeni primarni in sekundarni vodovodi in transportni vodi z objekti. 

Župan Občine Tišina Franc Horvat je ob zaključku projekta povedal: »S projektom Oskrba s pitno vodo Pomurja bomo za del občanov občine Tišina zagotovili varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo. Z izvedbo projekta smo zadovoljni. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno sodelovanje z ostalimi pomurskimi občinami nadaljevati tudi v II. fazi izgradnje Pomurskega vodovoda.«

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B znaša 49,5 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Vodni sklad, ter Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84