Zanesljiva oskrba s pitno vodo bo prispevala k celostnemu razvoju Pomurja

četrtek, 29.10.2015

Grad, 29. oktober 2015 – Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B poleg celovitejše oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo in posodobljenim javnim vodovodnim omrežjem prinaša tudi številne druge koristi tako sodelujočim občinam kot širšemu območju. Z doseženimi primarnimi cilji bodo pomembno pripomogli k celostnemu razvoju regije.

Dvanajst pomurskih občin je k skupnemu projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B pristopilo z namenom, da bi zagotovili boljšo in celovitejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo, na novo zgradili in posodobili javno vodovodno omrežje ter izboljšali drugo vodovodno infrastrukturo v posameznih občinah.

Projekt je pomemben z več vidikov. Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina bodo z uresničitvijo projekta, ki pomeni varno in trajno oskrbe s pitno vodo, ustvarile tudi možnosti za nadaljnji razvoj tako posameznih občin kot celotnega Pomurja. Sinergije, ki so jih občine našle v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, so dobra popotnica za sodelovanje v smeri razvoja podeželskega turizma. Regija, ki ima zagotovljene osnovne življenjske pogoje in je infrastrukturno dovršena, lahko stremi tudi k razvoju. Z zagotavljanjem trajne oskrbe s kakovostno pitno vodo rastejo možnosti Pomurja za razvoj regije kot privlačne turistične destinacije. Turisti namreč vedno bolj iščejo nove, še neodkrite kotičke, ki nudijo pristne in predvsem drugačne izkušnje. Uspešno sodelovanje občin in gospodarstva znotraj regije je zagotovo vidik, ki lahko k temu pomembno pripomore.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Dodatne informacije: Občina Grad, tel.: 02/551 88 84