Cilji projekta

  • .Izboljšanje kakovosti pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistema B, ki so priključeni na obstoječi vodovodni sistem;
  • Novi priključki za 10.180 prebivalcev.
  • Centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode.
  • Izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu.
  • Izboljšanje tlačnih pogojev in požarne varnosti.