Financiranje

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B znaša 49,5 milijona evrov.

Projekt sofinancirajo:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Vodni sklad
  • Občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina