Kontakt

Lidija Krpič Časar, oec.,
direktorica občinske uprave

Tel.: 02/551 88 84
Faks: 02/551 88 86
E-mail: lidija.krpic@obcina-grad.si
www.obcina-grad.si

Občina Grad
Grad 172
9264 Grad