Občina Beltinci

  • Vodovod do vodohrana Beltinci in stolpni vodohran Beltinci
  • Primarni in sekundarni vodovod