Občina Cankova

  • Vodovod Gornji Črnci-Ropača in Krašči-Pertoča
  • Vodohran in črpališče Gornji Črnci
  • Zamenjava cevi v Cankovi
  • Vodovod za naselja Korovci, Gornji Črnci-Domajinci-Beznovci, Krašči, Korovci, Domajinci in Topolovci