Občina Gornji Petrovci

  • Vodohran in črpališče Panovci
  • Vodohran Pindža
  • Vodovod Kančevci-Panovci-Križevci, Križevci-Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (meja z občino Šalovci)- Križevci-vodohran Križevci
  • Sekundarno vodovodno omrežje v občini Gornji Petrovci