Občina Kuzma

  • Vodovod Trdkova in Gornji Slaveči
  • Vodohran Lepošov breg in prečrpališče Trdkova