Občina Moravske Toplice

  • Vodohran in črpališče Bogojina
  • Vodohran in črpališče Suhi vrh
  • Vodohran in črpališče Vučja Gomila 
  • Črpališče Sebeborci in črpališče Andrejci
  • Vodovod Suhi vrh, Andrejci, Sebeborci–Bedenik, Bogojina–Vučja Gomila, Berkovci–Središče, Suhi vrh–Prosenjakovci, Andrejci–Ivanovci–Fokovci–Kančevci