Občina Murska Sobota

  • Zamenjava cevi Murska Sobota 2, 5 in 6
  • Vodovod Murska Sobota–Puconci
  • Vodovod Krog–Satahovci in zamenjava cevi Satahovci–Murska Sobota
  • Rekonstrukcija črpališča Krog
  • Vodovod Rakičan–Noršinska ulica in Noršinska ulica–Noršinci
  • Vodovod za naselje Pušča
  • Rekonstrukcija stolpnega vodohrana Murska Sobota