Občina Rogašovci

  • Vodohran Rogašovci
  • Vodovod Ropoča–Motovilci (meja z občino Grad), Ropoča–redukcija Ropoča–Rogašovci, Sveti Jurij–Rogašovci, Ropoča–Nuskova, Sveti Jurij, Serdica–Sotina–Nuskova