Občina Šalovci

  • Vodovod Šalovci–Hodoš
  • Vodovodno omrežje Dolenci in Budinci
  • Vodohran Dolenci, črpališča