Občina Tišina

  • Transportni cevovod Murski Črnci, Tropovci, Tišina
  • Rekonstrukcija vodnega vira Črnske meje
  • Primarno vodovodno omrežje v občini Tišina
  • Vodovod od vodohrana Črnske meje do obstoječega vodovoda
  • Zamenjava cevi Satahovci–Murska Sobota