Obseg projekta

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B obsega izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti ter ureditev dveh vodnih virov.

Občina Beltinci:

 • Vodovod do vodohrana Beltinci in stolpni vodohran Beltinci
 • Primarni in sekundarni vodovod

Občina Cankova:

 • Vodovod Gornji Črnci-Ropača in Krašči-Pertoča
 • Vodohran in črpališče Gornji Črnci
 • Zamenjava cevi v Cankovi
 • Vodovod za naselja Korovci, Gornji Črnci-Domajinci-Beznovci, Krašči, Korovci, Domajinci in Topolovci

Občina Gornji Petrovci:

 • Vodohran in črpališče Panovci
 • Vodohran Pindža
 • Vodovod Kančevci-Panovci-Križevci, Križevci-Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (meja z občino Šalovci)- Križevci-vodohran Križevci
 • Sekundarno vodovodno omrežje v občini Gornji Petrovci

Občina Grad:

 • Vodovod od črpališča Grad do meje z občino Kuzma

Občina Hodoš:

 • Vodovod Hodoš – meja z občino Šalovci

Občina Kuzma:

 • Vodovod Trdkova in Gornji Slaveči
 • Vodohran Lepošov breg in prečrpališče Trdkova

Občina Moravske Toplice:

 • Vodohran in črpališče Bogojina
 • Vodohran in črpališče Suhi vrh
 • Vodohran in črpališče Vučja Gomila 
 • Črpališče Sebeborci in črpališče Andrejci
 • Vodovod Suhi vrh, Andrejci, Sebeborci–Bedenik, Bogojina–Vučja Gomila, Berkovci–Središče, Suhi vrh–Prosenjakovci, Andrejci–Ivanovci–Fokovci–Kančevci

Občina Murska Sobota:

 • Zamenjava cevi Murska Sobota 2, 5 in 6
 • Vodovod Murska Sobota–Puconci
 • Vodovod Krog–Satahovci in zamenjava cevi Satahovci–Murska Sobota
 • Rekonstrukcija črpališča Krog
 • Vodovod Rakičan–Noršinska ulica in Noršinska ulica–Noršinci
 • Vodovod za naselje Pušča
 • Rekonstrukcija stolpnega vodohrana Murska Sobota

Občina Puconci:

 • Rekonstrukcija črpališča Predanovci
 • Črpališče Mačkovci 
 • Vodovod Otovci, Dankovci, Mačkovci, Prosečka vas, Kuštanovci
 • Transportni vodovod Dankovci–Mačkovci

Občina Rogašovci:

 • Vodohran Rogašovci
 • Vodovod Ropoča–Motovilci (meja z občino Grad), Ropoča–redukcija Ropoča–Rogašovci, Sveti Jurij–Rogašovci, Ropoča–Nuskova, Sveti Jurij, Serdica–Sotina–Nuskova

Občina Šalovci:

 • Vodovod Šalovci–Hodoš
 • Vodovodno omrežje Dolenci in Budinci
 • Vodohran Dolenci, črpališča

Občina Tišina:

 • Vodovod Murski Črnci–Tropovci, Petanjci–Tišina–Tropovci
 • Rekonstrukcija vodnega vira Črnske meje
 • Primarno in sekundarno vodovodno omrežje v občini Tišina
 • Vodovod od vodohrana Črnske meje do obstoječega vodovoda
 • Zamenjava cevi Satahovci–Murska Sobota