Prednosti in koristi projekta

Izboljšala se bo kakovost pitne vode za 47.336 prebivalcev občin sistema B, ki so priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem in urejeni bodo novi priključki na javni vodovodni sistem  za 10.180 prebivalcev. Tako bo za skupno 57.516 prebivalcev zagotovljena nemotena in zanesljiva oskrba s kakovostno pitno vodo. Vzpostavljeno bo kakovostno vodovodno omrežje.  Izboljšalo se bo zdravstveno stanje, življenjski standard in kakovost življenja prebivalcev. Prav tako se bo povečala privlačnost regije za poselitev in razvoj gospodarstva, predvsem turističnih zmogljivosti. Nemotena oskrba s kakovostno pitno vodo je temeljna človekova potreba, ki omogoča dolgoročni razvoj področja.